Tweede helft schooljaar 2014-2015 van start

Zaterdag 10 januari was het tijd voor de eerste Nederlandse les van 2015. Het jaar werd
geopend met een uitgebreid kringgesprek en wat kennismakingsspelletjes. NTC Firenze heeft namelijk voor de januari-instroom een aantal nieuwe Nederlandse en Vlaamse kinderen mogen verwelkomen. We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst.
Daarna waren Juf Richelle en Juf Joyce klaar om alle kinderen aan een aantal tussentijdse testen te onderwerpen. Zo werd bij de kleuterklas vooral de mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en selectief luisteren getest, terwijl er bij de oudere kinderen technische leesvaardigheid, begrijpend lezen en spelling op het testprogramma stonden.

Omdat we de nieuwkomers ook direct aan een aantal tests wilden onderwerpen, hebben we op zaterdag 17 januari het toetsgedeelte geheel kunnen afronden. We zijn blij om te melden dat
alle kinderen de testen hartstikke goed hebben doorlopen. De rapporten zijn inmiddels naar de ouders verstuurd en de lesplannen voor de tweede helft van dit schooljaar zijn aangepast waar nodig. Wij wensen jullie allemaal een heel fijn en leerzaam 2015 toe!