E-books lenen mogelijk voor Nederlandse kinderen in het buitenland

Op maandag 20 april hebben Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het mogelijk wordt voor Nederlandse kinderen in het buitenland om een digitaal jeugdlidmaatschap aan te vragen bij de OBA.

Het lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis e-books te lenen via de OBA en het landelijke e-books platform van de Openbare Bibliotheken in Nederland. De kinderen die taal- en cultuurlessen volgen aan een bij NOB aangesloten school ontvangen een lidmaatschap via deze scholen. Ongeveer 15.000 kinderen volgen op ruim 200 scholen en via afstandsonderwijs wereldwijd Nederlandse taal- en cultuurlessen.

De komende maanden zal er een pilot worden gehouden onder twee scholen in Spanje. Per september zal het digitale jeugdlidmaatschap beschikbaar worden voor alle bij NOB aangesloten scholen, dus ook voor NTC Firenze!

Meer informatie op de site van het NOB: http://www.stichtingnob.nl/nieuws-en-media/nieuws/nieuws-2015/e-books-lenen-nu-ook-mogelijk-voor-nederlandse-kinderen-in-het-buitenland.aspx