Aannamebeleid

In principe nemen wij alleen leerlingen aan die subsidiabel zijn volgens de normen van het NOB en die de leeftijd hebben tussen 5 en 12 jaar. Nadat een oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden brengt de leerling een bezoek aan een open lesdag. Mocht het nodig zijn dan wordt er een aantal vaardigheidstoetsen afgenomen om goed in kaart te kunnen brengen in welke richting het kind instroomt. Dit niveau zal naar alle waarschijnlijkheid niet gelijk zijn aan de groep waarin de leerling zich op de reguliere (Italiaanse of Internationale) school bevindt. Ons uitgangspunt is dat de leerling een maximum leerachterstand van 2 jaar mag hebben ten opzichte van leerlingen in Nederland uit dezelfde leeftijdscategorie.

Voor definitieve toelating op de school zal de leerling een proefperiode van 5 weken
doorlopen waarin alle facetten van ons NTC onderwijs aan bod zijn gekomen. Hierna kunnen beide partijen een goed onderbouwde beslissing nemen.