De Nederlandse Taal en Cultuur School in Firenze

Sinds 2008 verzorgt NTC Firenze Nederlandse* taal – en cultuurlessen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Florence en omgeving. Zowel kinderen met een geheel Nederlandstalige/ Vlaamstalige als met een tweetalige achtergrond zijn welkom bij NTC Firenze. Wij geven les in kleine groepen die naar leeftijd en taalbeheersing zijn ingedeeld.

Ons doel is om:
– de Nederlandse* taalverwerving en taalvaardigheid van onze kinderen te ontwikkelen en te stimuleren.
– de kennis van en de binding met de Nederlandse/Vlaamse cultuur te bevorderen.

Dit doen wij door de kinderen met elkaar om te laten gaan en ze gestructureerd onderwijs onder leiding van gekwalificeerde leerkrachten aan te bieden.

Heeft u interesse in onze school en wilt u een dagje komen kijken? Dat kan!
Neem contact met ons op via [email protected]

*in plaats van Nederlands kan er ook Vlaams gelezen worden. NTC Firenze verzorgt Nederlandse lessen voor zowel Nederlanders als Vlamingen.