Informatie

Nederlanders en Vlamingen zijn van oudsher volkeren die over de eigen grenzen kijken. Ook
vandaag de dag wonen en werken Nederlanders en Vlamingen over de hele wereld. Goed
Nederlands taal- en cultuuronderwijs biedt Nederlandstalige kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving kansen, waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan.

Stichting NOB
NTC Firenze is sinds januari 2012 aangesloten bij de Stichting NOB. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Stichting NOB http://www.stichtingnob.nl/ .

Karen Peters (directeur NOB) roept scholen, leerlingen, oud-leerlingen, ouders en ieder
ander die een belang heeft bij goed Nederlandstalig onderwijs in het buitenland op om
samen met ons te laten zien waarom Nederlandstalig onderwijs in het buitenland van groot belang is, nu maar ook in de toekomst!

 

Inspectierapport
In oktober 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs een periodiek kwaliteitsonderzoek
gedaan bij NTC Firenze in Florence. Als u geïnteresseerd bent kunt u het Inspectierapport voor het Primair Onderwijs hieronder downloaden en bekijken.
Wij kunnen u met trots meedelen dat de kwaliteit van ons onderwijs voldoet aan de gestelde eisen door de Nederlandse onderwijsinspectie!

Document