NTC onderwijs

Het onderwijs in Nederlandse taal bij NTC Firenze kent
verschillende componenten en richtingen:
NTC richting 1 Nederlands is de dominante taal in de thuissituatie, beide ouders zijn Nederlands.
NTC richting 2 Eén van beide ouders spreekt Nederlands.
NTC richting 3 Nederlands als een vreemde taal.

Onze school richt zich ook dit schooljaar (2016-2017) specifiek, maar niet uitsluitend, op NTC richting 2 leerlingen, aangezien bijna onze volledige populatie uit richting 2 leerlingen bestaat.
Het doel voor deze richting is het verbeteren en zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland.
Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid en woordenschat.