Onderwijs

NTC onderwijs
Het Nederlandstalig onderwijs kent verschillende componenten en richtingen:

NTC richting 1 Nederlands is de dominante taal in de thuissituatie, beide ouders zijn
Nederlandstalig.
NTC richting 2 Eén van beide ouders spreekt Nederlands.
NTC richting 3 Nederlands als een vreemde taal.

Onze school richt zich ook dit schooljaar (2016-2017) specifiek, maar niet uitsluitend, op
NTC richting 2 leerlingen aangezien bijna onze volledige populatie uit richting 2
leerlingen bestaat.
Het doel voor deze richting is het verbeteren en zo goed mogelijk op peil houden van de
Nederlandse taal met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland.
Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale
afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid en woordenschat.

Groepen
Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands/Vlaamse onderwijs op het gebied van taal en cultuur. Om dit te bewerkstelligen wordt er gewerkt met Nederlandse taalmethodes: De Leessleutel, Taal Actief (spelling en taal) en Nieuwsbegrip.
Sommige van onze leerlingen wonen al hun hele leven in of rond Florence, andere leerlingen zijn net uit Nederland of andere landen vertrokken. Toch streven wij naar het halen van de tussen- en einddoelen voor het taalonderwijs zoals die in Nederland gangbaar zijn. Dat vraagt om een specifieke aanpak en didactiek. Wij werken met individuele leerlijnen en
ontwikkelen lesstrategieen die naast het zo efficient mogelijk inrichten van de lestijd ook
gericht zijn op het enthousiasmeren van de leerlingen over de Nederlandse (en Vlaamse) taal en cultuur.

Op dit moment hebben wij twee niveau’s bij NTC Firenze:
– NIveau 1: groep 1-2 (kleutergroep) en groep 3-4
– Niveau 2: groep 5 t/m 8


Lestijden en locatie
Zaterdagochtend 9.30 – 13.00 uur
Meestal is één zaterdag in de maand een ‘thuiswerkdag’; de kinderen hebben dan geen les bij ‘Il Kantiere’ in Firenze maar krijgen een korte thuiswerkopdracht (bijv. boekje lezen met de ouders voor de kleinsten) of huiswerk mee dat in de volgende les besproken wordt.

 

Documenten
Onze kinderen zijn bij aansluiting automatisch WA verzekerd. Collectieve WA-verzekering