Team en groepen

Schoolbestuur
Het bestuur voor het schooljaar 2019/2020 bestaat uit:
Katrien Vandamme – Voorzitter
Jot van der Meijden – Penningmeester
Ivo Terhell –  Secretaris

Groepen
Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands/Vlaamse onderwijs op het gebied van taal en cultuur. Om dit te bewerkstelligen wordt er gewerkt met Nederlandse taalmethodes: De Leessleutel, Taal Actief (spelling en taal) en Nieuwsbegrip.

Sommige van onze leerlingen wonen al hun hele leven in of rond Florence, andere leerlingen zijn net uit Nederland of ander land vertrokken. Toch streven wij naar het halen van de tussen- en einddoelen voor het taalonderwijs zoals die in Nederland gangbaar zijn. Dat vraagt om een specifieke aanpak en didactiek. Wij werken met individuele leerlijnen en ontwikkelen leerstrategieën die naast het zo efficiënt mogelijk inrichten van de lestijd ook gericht zijn op het enthousiasmeren van de leerlingen over de Nederlandse (en Vlaamse) taal en cultuur.

Op dit moment hebben wij twee niveau’s bij NTC Firenze:
– Niveau 1: groep 1-2 (kleutergroep) en groep 3-4
– Niveau 2: groep 5 t/m 8