Koningsspelen 2015

De basisscholen in Nederland zijn nog druk met het voorbereiden van de Koningsspelen 2015. Het NTC Firenze heeft afgelopen zaterdag 18 april Koningsdag gevierd. Het laatste uurtje van de les op zaterdagochtend werd ingericht voor het vieren van dit feest. De kinderen aten hun meegebrachte eten en drinken, terwijl de leerkrachten Anna, Joyce en Richelle de spelletjes installeerden.

3 (2)

Aangezien het typisch Nederlands weer was in Firenze werden sommige spelletjes ook binnen klaargezet. De kinderen startten met een estafette klossenlopen. Dit was voor sommige kinderen een grote uitdaging, omdat ze nog nooit op klossen hadden gestaan. Een jongen ging van start en riep de eerste vijf meter nog ’aiuto, aiuto!’ (‘help’, ‘help’), maar zette een recordtijd neer.

3 (1)

Vervolgens ging de groep spijkerpoepen. Het was geweldig om te zien dat alle kinderen heel snel de spijker in de fles konden krijgen.

2 (2)2 (4)2 (1)

Het dropveterhappen en ballonnentrappen waren ook erg succesvol. Na afloop gingen alle kinderen tevreden met een oranje polsbandje en medaille naar huis.

dropveter (1)

 

E-books lenen mogelijk voor Nederlandse kinderen in het buitenland

Op maandag 20 april hebben Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het mogelijk wordt voor Nederlandse kinderen in het buitenland om een digitaal jeugdlidmaatschap aan te vragen bij de OBA.

Het lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis e-books te lenen via de OBA en het landelijke e-books platform van de Openbare Bibliotheken in Nederland. De kinderen die taal- en cultuurlessen volgen aan een bij NOB aangesloten school ontvangen een lidmaatschap via deze scholen. Ongeveer 15.000 kinderen volgen op ruim 200 scholen en via afstandsonderwijs wereldwijd Nederlandse taal- en cultuurlessen.

De komende maanden zal er een pilot worden gehouden onder twee scholen in Spanje. Per september zal het digitale jeugdlidmaatschap beschikbaar worden voor alle bij NOB aangesloten scholen, dus ook voor NTC Firenze!

Meer informatie op de site van het NOB: http://www.stichtingnob.nl/nieuws-en-media/nieuws/nieuws-2015/e-books-lenen-nu-ook-mogelijk-voor-nederlandse-kinderen-in-het-buitenland.aspx

Tweede helft schooljaar 2014-2015 van start

Zaterdag 10 januari was het tijd voor de eerste Nederlandse les van 2015. Het jaar werd
geopend met een uitgebreid kringgesprek en wat kennismakingsspelletjes. NTC Firenze heeft namelijk voor de januari-instroom een aantal nieuwe Nederlandse en Vlaamse kinderen mogen verwelkomen. We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst.
Daarna waren Juf Richelle en Juf Joyce klaar om alle kinderen aan een aantal tussentijdse testen te onderwerpen. Zo werd bij de kleuterklas vooral de mondelinge taalvaardigheid, woordenschat en selectief luisteren getest, terwijl er bij de oudere kinderen technische leesvaardigheid, begrijpend lezen en spelling op het testprogramma stonden.

Omdat we de nieuwkomers ook direct aan een aantal tests wilden onderwerpen, hebben we op zaterdag 17 januari het toetsgedeelte geheel kunnen afronden. We zijn blij om te melden dat
alle kinderen de testen hartstikke goed hebben doorlopen. De rapporten zijn inmiddels naar de ouders verstuurd en de lesplannen voor de tweede helft van dit schooljaar zijn aangepast waar nodig. Wij wensen jullie allemaal een heel fijn en leerzaam 2015 toe!

Het Sinterklaasjournaal is weer op tv!

Vanaf vandaag, dinsdag 11 november 2014, is het Sinterklaasjournaal weer dagelijks op de Nederlandse tv. Het Sinterklaasjournaal, gepresenteerd door Dieuwertje Blok, brengt in een klein kwartiertje de dagelijkse nieuwtjes over het Sinterklaasfeest in Nederland. Natuurlijk mogen de avonturen van Sinterklaas en zijn Pieten, die inmiddels op de stoomboot zitten op weg naar Nederland, ook niet ontbreken.

Om de rest van de dag op de hoogte te blijven van Sinterklaas z’n lange tocht vanuit Spanje naar Nederland en de voorbereidingen van het grote feest in Nederland op 5 december, is er ook een Sinterklaasjournaal radiozender, afgewisseld met leuke oude en nieuwe Sinterklaasliedjes. Radio Sinterklaasjournaal is te vinden via de officiele website: http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home

Het Sinterklaasjournaal is dagelijks te zien om 18.00 uur op NPO3. Geen Nederlandse televisie? Kijk dan uitzendingen terug op: http://www.npo.nl/het-sinterklaasjournaal/POMS_S_NTR_101442 of via de officiele Sinterklaasjournaal site: http://sinterklaasjournaal.ntr.nl/#/home

Sinterklaasjournaal

Sinterklaas kondigt bezoek NTC Firenze aan!

Sinterklaas heeft aangegeven ook dit jaar langs te willen komen in Florence en wel op
zaterdagmiddag 6 december 2014.

De Nederlandse school NTC Firenze is inmiddels druk bezig de aankomst van de goedheiligman en zijn knechten in goede banen te leiden en zou daarom alvast graag van geinteresseerden willen weten:
1) wie er aanwezig zijn (emailadres, telefoonnummer en namen van alle aanwezigen)
2) wie er eventueel kan helpen met/bijdragen aan versiering, versnaperingen en andere zaken voor en op de dag zelf

Aangezien we de zaal waar de Nederlandse school ‘s ochtends in is gevestigd ook moeten
afhuren voor de middag, willen we alvast mededelen dat er wat kosten verbonden zijn aan deelname en dat het feest pas definitief door kan gaan als we voldoende deelnemers hebben.
Verdere informatie volgt via email. Geef je op via: [email protected]

1 november reguliere les op NTC Firenze

Hoewel zaterdag 1 november een officiële Italiaanse feestdag is, gaat de les op NTC Firenze
gewoon door. Van 9.30-12.30 zullen zowel de kleutergroep/groep 3 als de combinatieklas groep 4/5 een reguliere les volgen. Het thema is Halloween.

Op zaterdag 8 november is er weer een zogenoemde (t)huiswerkdag. De kinderen krijgen voor deze lesvrije zaterdag extra huiswerk mee voor thuis. Dit zal ook per email aan de ouders
worden gestuurd.

Nederlandse schoolinspectie bezoekt NTC Firenze

Op zaterdag 25 oktober zal de schoolinspectie vanuit Nederland een bezoek brengen aan NTC Firenze. De schoolinspecteur zal die dag een deel van de lessen bijwonen in beide combinatieklassen.

Naast verantwoording van bestuurlijke activiteiten zal er uiteraard ook worden gekeken naar de vakinhoudelijke aspecten van onze school. De inspecteur zou daarom die zaterdagochtend graag willen spreken met zowel docenten als ouders.

Meer informatie en dagplanning volgt zo spoedig mogelijk per email.

Toetsen en jaarplanning 2014-2015

De eerste lessen van de Nederlandse school NTC Firenze zitten er weer op en de leerlingen van beide combinatieklassen kunnen eindelijk even uitrusten na hun inspanningen in september.

Zowel de leerlingen uit de kleutergroep/groep 3 als de combinatieklas groep 4/5 hebben een na de kennismaking op 13 september een reeks introductietoetsen afgerond. De voornaamste
Nederlandse taalvaardigheden zijn getest, te weten technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en spreekvaardigheid. De docenten zijn momenteel bezig met het verwerken van de toetsresultaten om zo tot een goed beeld te komen van de huidige niveau’s en om de
individuele doelstellingen voor dit jaar op te kunnen stellen.

Halverwege het schooljaar zal een voorlopige voortgang worden getest en tegen het einde van het schooljaar zal een nieuwe reeks niveautoetsen worden afgenomen. Dit stelt docenten in staat specifieke behoeften van de leerlingen in kaart brengen en te differentiëren waar nodig om tot de gestelde doelen te komen. Uiteraard zullen de resultaten, voortgang en
doelstellingen met de ouders en betrokkenen worden besproken en geëvalueerd.

Schooljaar 2014-15 NTC Firenze start op zaterdag 13 september

Zaterdag 13 september 2014 begint de NTC Firenze weer met de eerste Nederlandse les van het schooljaar 2014-2015!

De juf en meester zijn na een lange zomerstop weer klaar om te beginnen aan een nieuw,
gezellig en vooral leerzaam schooljaar. Ook de kinderen lijken zin te hebben om hun
Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes weer terug te zien en samen de Nederlandse taal en cultuur beter te leren lezen, schrijven, spreken en begrijpen.

Dit jaar zijn er twee combinatieklassen onder leiding van ervaren docenten: de kleutergroep/groep 3 en groep 4/5, met mogelijkheid tot uitbereiding naar de bovenbouw vanaf de tweede helft van dit schooljaar. Het bestuur heeft de eerste organisatorische vergadering voor het nieuwe schooljaar afgerond en de definitieve schoolkalender is inmiddels naar de ouders gestuurd.

Naast de vaste taalonderdelen in de lessen van beide combinatieklassen, staan er dit jaar ook weer talloze culturele activiteiten op de planning. Uiteraard mogen hierbij ook het Sinterklaasfeest, de Pannenkoekendag en Koningsdag niet ontbreken. Meer informatie hierover ontvangt u later dit jaar.

We wensen alle kinderen, ouders, docenten en bestuursleden een goed schooljaar toe!

Heeft u ook (Nederlandse) kinderen in de leeftijd 5-12 jaar die graag Nederlandse les zouden willen volgen op zaterdagochtend 9.30-12.30 uur? Neem dan contact met ons op, we nemen nog nieuwe kinderen aan!

Schooljaar 2013-14 afgesloten

De laatste Nederlandse lessen zitten er op en daarmee is het schooljaar 2013-2014 op NTC Firenze al weer ten einde gekomen. Kinderen, ouders en docenten hebben elkaar een fijne zomer gewenst en de NTC Firenze staff heeft de eindevaluatie afgerond. Daarmee lijkt het nu eindelijk tijd voor een welverdiende vakantie voor alle betrokkenen.

Alhoewel, vakantie… De ouders en kinderen is gevraagd vooral niet te vergeten om Nederlands te blijven praten, boekjes (voor) te lezen of Nederlandse televisie te kijken. De zomer in Italië duurt lang, maar dat is natuurlijk geen reden om het Nederlands te laten varen!

Ondertussen is ook het bestuur weer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2014-2015. Hoe zien de klassen en niveaugroepen er volgend jaar uit? Komen er nieuwe kinderen bij? Moet er nieuw materiaal worden besteld? En natuurlijk ook: zal Sinterklaas weer kunnen komen en hoeveel pannenkoekenfeesten kunnen we dit jaar organiseren?

Het was een gezellig, goed en instructief jaar en we zijn trots op alle kinderen die iedere zaterdag weer zo hard maar met plezier hebben gewerkt. We hebben veel vooruitgang geconstateerd bij zowel de jongere als oudere kinderen. Ook de ouders zijn blij dat hun kinderen veel geleerd hebben en daarnaast ook gezelligheid hebben beleefd met vriendjes en vriendinnetjes. We hopen deze lijn op z’n minst voort te kunnen zetten in het nieuwe schooljaar, dat vanaf begin september weer zal starten.

NTC Firenze wenst jullie allemaal een hele fijne zomer en ziet jullie graag weer opgeladen terug in september voor een nieuw schooljaar!

 

Heeft u (een) kind(eren) in de leeftijd 5-12 jaar en interesse in het bijwonen van de Nederlandse lessen van het schooljaar 2014-2015? Neem dan bij voorkeur voor 15 juli 2014 contact op met NTC Firenze via [email protected]